mediacje

mediacja zamiast sądu

- satysfakcja dla obu stron

 • Czym jest mediacja?
 • Dlaczego warto skorzystać z mediacji?
 • Najważniejsze zasady mediacji.
 • Jak wygląda mediacja?

czym jest mediacja?

Mediacja to rozmowa z udziałem mediatora, który pomaga przeprowadzić ją w taki sposób, żeby strony znalazły wspólne rozwiązanie kwestii spornej. Pod wpływem silnych emocji często trudno jest dojść do porozumienia w ważnych sprawach. Mediator pełni rolę prowadzącego rozmowę, dzięki czemu każdej ze stron łatwiej jest zebrać myśli, wypowiedzieć się i przedstawić swój punkt widzenia. Mediacja pomaga jasno zaprezentować swoje argumenty w taki sposób, żeby druga strona mogła je zrozumieć i również się do nich odnieść. Dzięki temu można znaleźć dobre dla wszystkich rozwiązanie.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Konflikty rodzą silne emocje. Te z kolei blokują rozmowę i nastawienie na rozwiązanie. Mediator prowadzi rozmowę w taki sposób, aby wyciszyć emocje i uruchomić kreatywność stron w celu znalezienia rozwiązania, które będzie odpowiednie dla wszystkich.
To najkrótsza i najtańsza opcja rozwiązania konfliktu.
Mediacja umożliwia stronom skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania rozwiązania w porównaniu do czasu oczekiwania na postępowanie sądowe. Podczas oczekiwania na sprawę sądową oraz w jej trakcie wiele sporów się zaostrza i komplikuje, dochodzą nowe czynniki, których nie ma przy mediacyjnym, dużo szybszym rozwiązaniu konfliktu.
Mediacja umożliwia stronom samodzielne zdecydowanie o rozstrzygnięciu sporu. Często wyroki sądu nie są w pełni satysfakcjonujące dla żadnej ze stron, a odwołania od wyroku zajmują kolejne miesiące i pochłania dalsze koszty.
Mediacja obniża poziom negatywnych emocji, w jej trakcie zwiększa się zrozumienie dla drugiej strony, dzięki czemu łatwiej jest rozwiązywać wszystkie inne kwestie sporne. 

korzyści z medIACJI :

 • NAJKRÓTSZA I NAJTAŃSZA opcja ROZWIĄZANIA  konfliktu
 •  BEZ STRESU związanego z uczestniczeniem w rozprawach sądowych
 • umożliwia dogłębne zastanowienie się i SPOKOJNE WYPOWIEDZENIE SWOJEGO ZDANIA w swobodnej atmosferze
 • SAMODZIELNE rozstrzygniecie  sporu przez strony
 • ułatwia spojrzenie na konflikt z innej perspektywy
 • obniża poziom negatywnych emocji
 • mediacja ONLINE bez wychodzenia z domu

Najważniejsze zasady mediacji

 1. Dobrowolność.
  Każda ze stron dobrowolnie przystępuje do mediacji bez względu na to, czy jest to mediacja sądowa, czy pozasądowa (umowna).
 2. Bezstronność.
  Mediator jest neutralny, co do tematu sporu i stron. Nie zajmuje stanowiska po żadnej ze stron, każda ze stron ma takie same prawa.
 3. Poufność.
  Wszystko, co jest wypowiedziane podczas mediacji, nabywa klauzulę poufności i dotyczy to tak samo mediatora, jak każdej ze stron.
 4. Neutralność. Mediator jest neutralny – nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, światopoglądu i wartości.

Jak wygląda mediacja?

Zazwyczaj okazuje się to prostsze, niż sądzisz. Przedstawię Ci to w 5 krokach.

Krok 1

Bezpłatna konsultacja.
Podczas tej rozmowy udzielę wszystkich niezbędnych informacji i ustalimy dalsze warunki współpracy. Omówimy wstępnie Twój temat i dowiesz się,  jakie dokumenty musisz przedstawić do podpisania ugody, jakie aspekty trzeba poruszyć podczas posiedzeń mediacyjnych i jakie, w przybliżeniu, będą koszty mediacji.

krok 2

Zaproszenie na mediacje.
Po rozmowie informacyjnej należy zaprosić drugą stronę do przystąpienia do mediacji. Jeżeli z jakiś powodów nie chcesz zrobić tego sam/ sama, mogę zrobić to za Ciebie.
Wyślę oficjalne zaproszenie na mediację oraz skontaktuję się z drugą stroną telefonicznie.

krok 3

Ustalenie terminu.
Jeżeli obie strony wyraziły zgodę na spotkanie, zawieramy umowę o mediację, którą prześlę mailowo wraz ze zgodą na mediacje. Ustalimy termin i formę pierwszej mediacji (online lub w gabinecie) oraz poinformuję o kosztach (z zasady kwotą tą strony dzielą się po połowie. Można ustalić inny podział kosztów na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym).

krok 4

Spotkanie mediacyjne.
Posiedzenie może odbywać się w gabinecie lub online. Zazwyczaj jedno posiedzenie trwa 1 godz., ale czas można dowolnie modyfikować, według potrzeb. Mediacja może odbywać się z uczestnictwem obu stron naraz lub indywidualnie z każdą ze stron. Liczba posiedzeń mediacyjnych jest uzależniona od stopnia trudności rozmowy i tematu sporu. Przed pierwszym spotkaniem musi być uiszczona opłata za pierwszą mediację. Na posiedzeniu ustalamy tematy do poruszenia i całościowy plan mediacji. Celem mediacji jest wypracowanie warunków ugody.

krok 5

Ugoda.
Jeżeli mediacja przebiegnie pomyślnie, obydwie strony zawierają ugodę mediacyjną, którą ja opracowuję, podpisuję jako mediator  i przesyłam dla obu stron do podpisu. Strony samodzielnie przedstawiają ugodę Sądowi (jeżeli jest to rodzaj mediacji do orzeczenia przez Sąd – ugoda sądowa), ale może to zrobić także mediator.

oferta

W sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić:

 • Stawka godzinowa za pierwszą godzinę posiedzenia mediacyjnego  online – 150 zł (każda kolejna godzina-  100 zł)
 • Stawka godzinowa posiedzenia mediacyjnego w gabinecie – każda rozpoczęta godzina 150 zł
 • Koszt projektu ugody i protokołu – 80 zł/ 1 strona A4
 • Koszty oficjalnego zaproszenia na mediacje drugiej ze stron – 50 zł
 • Przy konieczności zapoznania się z aktami- bezzwrotna opłata wstępna – 150 zł
 •  
 • Opłaty dokonywane są przed spotkaniem mediacyjnym.

W pozostałych sporach koszt mediacji uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu.

 • 1 %-2 % wartości majątku (w zależności od stopnia trudności mediacji, nie mniej niż 500zł, nie więciej niż 5000zł) + stawka godzinowa za przeprowadzenie mediacji
 • W powyższych kwotach należności uwzględniono podatek VAT (23%).
 • Wynagrodzenie mediatora przysługuje niezależnie od tego czy finalnie doszło do zawarcia ugody. 
 • Co do zasady, kosztami mediacji strony dzielą się po połowie, ale możliwe jest ustalenie innego podziału kosztów.

kontakt

Zadzwoń lub napisz maila, żeby uzgodnić w jaka forma mediacji jest najlepsza w Twojej sytuacji.